مقاله نقش كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در توريسم جهاني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در فصلنامه ژئوپليتيك از صفحه ۱۳۸ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: نقش كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي در توريسم جهاني
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنعت گردشگري
مقاله مدل راهبردي
مقاله سازمان كنفرانس اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ركن الدين افتخاري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بيشمي بهار
جناب آقای / سرکار خانم: سجاسي قيداري حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور يوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه صنعت گردشگري به علت تاثيرگذاري آن بر فرايند توليد، اشتغال و توسعه اقتصادي، براي بسياري از کشورها از اهميت خاصي برخوردار است. کشورهاي اسلامي با دارا بودن ميراث معنوي فرهنگي و ميراث طبيعي و ساير داشته هاي تسهيل کننده و نهادهاي گردشگري، نياز به يک حرکت راهبردي براي توجه فرايندي به صنعت گردشگري دارند تا اين طريق به عنوان يک فرصت تازه، زمينه رشد و شکوفايي خويش را بهبود بخشند، روند رو به رشد فعاليت کشورهاي عضو در طول يک دهه اخير علي رغم سهم و جايگاه بسيار ناچيز و همچنين سهم از کل درآمد گردشگري جهان، دورنماي خوبي را براي توسعه صنعت گردشگري در ميان کشورهاي اسلامي، نشان مي دهد. در اين ميان چهار کشور ترکيه، مالزي و مصر و مراکش با اختصـاص ۳۳درصد از کل درآمد گردشگري کشور هاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، علي رغم نمايش توزيع جغرافيايي نامتوازن توسعه گردشگري در ميان کشورهاي اسلامي، حرکت جديد و سياست هاي موفق اين کشورها را در حوزه گردشگري بازگو مي کند. افزون بر اين يافته هاي ميداني از ديدگاههاي کارشناسان صنعت گردشگري در تحليل وضعيت اين صنعت در کشورهاي اسلامي نيز حاکي از آن است که فرصتهاي پيش رو در کنار نقاط قوت گردشگري، اتخاذ راهبرد تهاجمي را پيش روي کشورهاي اسلامي مطرح مي سازد که با اتخاذ سياستهاي راهبردي خوشه اي و منطقه اي، زمينه يکپارچگي اقتصادي براي تشکيل بازار مشترک اسلامي در حوزه گردشگري را بيش از ساير حوزه هاي اقتصادي ممکن مي سازد. چنين دورنمايي با تقويت اتاق بازرگاني منطقه اي و تنظيم نقشه راه توسط آنها زمينه هاي تحقق اين ايده را از انديشه به عمل منطقي مي نمايد.