مقاله نقش كميته حسابرسي و بررسي موانع ايجاد و به كارگيري آن در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پيشرفت هاي حسابداري (علوم اجتماعي و انساني شيراز) از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: نقش كميته حسابرسي و بررسي موانع ايجاد و به كارگيري آن در ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كميته حسابرسي
مقاله كيفيت گزارشهاي مالي
مقاله حسابرس مستقل
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله استانداردهاي حسابرسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي طبري سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عصابخش راضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كميته حسابرسي يكي از سازوكارهايي است كه انتظار مي رود در راستاي حفظ منافع گروههاي مختلف استفاده كننده از اطلاعات حسابداري موثر واقع شود. به رغم پيشينه ۷۰ ساله كميته حسابرسي در كشورهاي توسعه يافته، روند ايجاد آن در ايران بسيار كند و در بيشتر موارد متوقف بوده است. اين پژوهش با هدف شناخت و آشنايي بيشتر با نقش و وظايف كميته حسابرسي و بررسي موانع ايجاد و به كارگيري آن در واحدهاي اقتصادي ايران انجام شده است.
در اين پژوهش، ۸ فرضيه طراحي شد. بخشي از اطلاعات مورد نياز براي آزمون فرضيه ها از متون و مقالات معتبر علمي و بخشي ديگر از طريق پرسش نامه جمع آوري شد. اطلاعات جمع آوري شده در سه بخش مورد آزمون قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد كه ايجاد و به كارگيري كميته حسابرسي در پيشگيري از وقوع اعمال خلاف غير قانوني، بهبود فرايند گزارشگري مالي و هم چنين ارايه اطلاعات و گزارشهاي مالي شفاف و قابل اتكا موثر است. همچنين، عدم آشنايي واحدهاي اقتصادي ايران با اين كميته، تمركزگرايي مديران ايراني و نبود الزامات قانوني از سوي بورس اوراق بهادار ايران، از جمله عوامل عدم ايجاد و به كارگيري كميته حسابرسي در ايران است.