سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی کیانی فر – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده مهندسی گروه مکانیک
مهدی جنیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندس

چکیده:

دو نوع لوله گرمایی در آزمایشگاه مورد مطالعه قرار گرفته اند یکی لوله گرمایی با فتیله و دیگری بدون فتیله. عملکرد لوله های گرمای در زاویه ۶۰،۳۰ و۹۰ درجه نسبت به افق آزمایش شده اند. از آب به عنوان سیال عامل استفاده شده است.نتایج نشان می دهند که عملکرد لوله گرمایی که دارای فتیله می باشد در محدوده دمایی مورد مطالعه از نظر ضریب کلی انتقال حرارت به طور قابل ملاحظه ای از نوعی که بدون فتیله می باشد، بیشتر است. بطوری که برای زوایای ۶۰،۳۰و ۹۰ درجه ضریب کلی انتقال حرارت به مقدار ۵۵ % و ۲۵ % و ۷۰ % افزایش می یابد.