مقاله نقش لپتين در پاتوفيزيولوژي سلولهاي مايلومايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ياخته از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۸ منتشر شده است.
نام: نقش لپتين در پاتوفيزيولوژي سلولهاي مايلومايي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مالتيپل مايلوما
مقاله لپتين
مقاله رده سلولي U266

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: واقف نجمه
جناب آقای / سرکار خانم: آبرون سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كاوياني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: علي مقدم كامران
جناب آقای / سرکار خانم: رستمي شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: ساكي نجم الدين
جناب آقای / سرکار خانم: خميسي پور غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: بررسي نقش احتمالي لپتين به عنوان عضوي از شبكه سايتوكايني شركت كننده در حفظ حيات سلولهاي مايلومايي.
مواد و روشها: در اين مطالعه از تکنيکهاي RT-PCR براي ارزيابي بيان ژنهاي لپتين و گيرنده هاي آن در سلولهاي تک هسته اي نمونه هاي مغز استخوان و خون محيطي بيماران مايلومايي، ELISA براي اندازه گيري ميزان لپتين سرم اين بيماران و از Cell Culture به منظور بررسي اثر لپتين بر رشد رده هاي سلولي در in vitro استفاده شده است.
يافته ها: رده هاي سلولي و تك هسته ايهاي مغز استخوان و خون محيطي بيماران مايلومايي درمان نشده لپتين و گيرنده هاي آن را بيان نمودند اما بيماران درمان شده لپتين را بيان نکرده، بيان متفاوتي از گيرنده ها را نشان دادند. در بلاست هاي  (Acute lymphoid leukemia, B-blasts; B-ALL)بيان لپتين و گيرنده هايش مشاهده نگرديد. ميزان لپتين سرم بيماران مالتيپل مايلوما و B-ALL به ترتيب افزايش و کاهش نشان دادند. لپتين سبب افزايش رشد رده سلولي RPMI8866 گرديد، اما بر رشد رده هاي سلولي U266 و Jurkat اثري نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي فوق، ممکن است لپتين در پاتوفيزيولوژي مالتيپل مايلوما نقش داشته باشد و بتوان لپتين و گيرنده هايش را به عنوان يکي از هدفهاي درماني، مورد مطالعه قرار داد.