مقاله نقش مادي ها در شکل گيري ساختار فضايي شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در هويت شهر از صفحه ۳۹ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: نقش مادي ها در شکل گيري ساختار فضايي شهر اصفهان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصفهان
مقاله زاينده رود
مقاله مادي
مقاله هويت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماجدي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اصفهان شهري با هسته هاي اوليه زيستي است و «جويباره» به معناي «سرزمين جوي هاي روان» اصلي ترين هسته شهر بوده است. نقش زاينده رود و شبکه مادي هاي منشعب از آن در گذشته در امور کشاورزي و آب رساني، جمع آوري آب هاي سطحي و آباداني شهر از اهميت خاصي برخوردار بوده است. متاسفانه طي توسعه شهري و افزايش ساخت و سازها و از بين رفتن باغات درون شهر و مزارع اطراف، بخشي از هويت شهر به نام «مادي» به دست فراموشي سپرده شد.
لزوم توجه و سرمايه گذاري در جهت احيا مادي ها از ديدگاه هاي متعدد تاريخي، زيست محيطي، طراحي شهري و اقتصادي قابل بررسي است. اين مقاله به شناسايي سوابق و عملکرد مادي ها طي تاريخ و ارتباط آن با توسعه و طراحي فضاهاي شهري پرداخته است. حفظ ارزش هاي هويتي تاريخي مادي ها، زيباسازي فضاي شهري با ارتقا نقش عبور و مروري مادي ها به « سبزراه» و برآورده ساختن نيازهاي عملکردي، تفرجي، روحي و رواني شهروندان جهت ارتقا کيفيت زيستي شهر از اهداف اصلي مقاله است.