مقاله نقش مايع تخمداني در قابليت لقاح مصنوعي ماهي قزل-آلاي رنگين-كمان (Oncorhynchus mykiss) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: نقش مايع تخمداني در قابليت لقاح مصنوعي ماهي قزل-آلاي رنگين-كمان (Oncorhynchus mykiss)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مايع تخمداني
مقاله اثرات متقابل
مقاله قابليت لقاح
مقاله قزل آلاي رنگين كمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محققي ثمرين آذين
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در حال حاضر ايران يكي از مهمترين كشورهاي جهان در توليد ماهي قزل آلاي رنگين كمان به حساب مي آيد و از آنجايي كه توليد بچه ماهي در اين ميان يك امر حياتي است لذا در اين مطالعه، نقش مايع تخمداني در تكثير مصنوعي ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss) مورد سنجش قرار گرفت. همچنين اثرات متقابل احتمالي مايع تخمداني مولدين مختلف بر تخمك هاي يكديگر تا مدت زمان يك ساعت نگهداري توام آن ها در دماي حدود ۴ درجه سانتيگراد بررسي گرديد. سنجش كيفيت تخمك ها از طريق اندازه گيري نرخ چشم زدگي و تفريخ تخم ها صورت گرفت. براي اين منظور سه آزمايش متفاوت انجام گرديد. نتايج آزمايش هاي اول و دوم نشان دادند كه نرخ چشم زدگي و تفريخ تخمك هايي كه همراه با مايع تخمداني و يا بدون مايع تخمداني لقاح يافته بودند، تفاوت قابل ملاحظه اي از جهت آماري با يكديگر نداشتند (p>0.05) اعداد مربوط به نرخ چشم زدگي در تيمارهاي آزمايش اول به ترتيب ۹۷٫۱ و ۹۷٫۶ درصد و در تيمارهاي آزمايش دوم به ترتيب ۹۹٫۱ و ۹۷٫۷ درصد بودند. در آزمايش سوم نرخ چشم زدگي و تفريخ تخمك هايي كه بلافاصله پس از استحصال لقاح يافتند، ۸۸٫۷ و ۸۶٫۸ درصد به دست آمد. اين اعداد در مورد تخمك هايي كه ۶۰ دقيقه پس از نگهداري توام لقاح داده شدند، ۸۶٫۳ و ۸۴٫۶ درصد اندازه گيري گرديد. لذا نتايج كليه آزمايش ها نشان دادند كه مايع تخمداني تاثيرات متقابل بر پارامترهاي لقاح مصنوعي تخم ها نداشته و شرايط نگهداري در ۴ درجه سانتيگراد به مدت يك ساعت نيز بر باروري تخم ها بي اثر مي باشد.