سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

شهرام شفیعی –
احمد علمی –
محمد محجل –

چکیده:

ماگماتیسم به نفوذی می‌تواند تأثیراتی روی میدان استرس محلی سنگ‌های واقع شده و سقف خود داشته باشد اگر نفوذ ماگما در یک نرخ بالاتر از کشش ناحیه‌ای رخ دهد می‌تواند باعث افزایش تنش‌های واقعی در پوست گردد. شواهدی هم چون گسلش نرمال کذایی تحت ساختار DOMINO یا لیستریک به همراه نفوذ فراوان دایک ها ی دلریتی با هندسه قائم و ایجاد نواحی فرو افتاده عدالت و نقش توده نفوذی در گسترش گسلش نرمال در منطقه فاریاب دارد.