سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
علی اسدزاده مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری واحد کمالوند لرستان
علی علایی – عضو هیئت علمی آموزشکده فنی حرفه ای سما دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
علی بازگیر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری واحد کمالوند لرستان
مریم بازگیر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری واحد کمالوند لرستان

چکیده:
با درنظر گرفتن اینکه اکثر منابع انرژی فسیلی موجود کره زمین رو به کاهش است و در بعضی از موارد رو به نابودی است، شاید بشر بتواند با اتکا به طبیعت و منابع انرژی های لایزال، آینده ای روشن تر برای خود تجسم نماید. از این رو در پهن دشت کشورمان که دارای آب و هواهای مختلفی می باشد با سیستمهای متعدد ساختمانی روبرو شویم. متاسفانه در زمان حاضر با برداشت غلط از معماری دنیای غرب، کلیه دانش و تجربیات اسلاف خود را از یاد برده و با تقلیدی ناقص از معماری بین المللی، زمین های این مرزو بوم را بتن ریزی می نماییم. حال اگر معماران و دست اندرکاران امروز کشور با شناختی علمی از مصالح جدید و با توجه به شرایط و داشتن علم مبانی نظری آن عمل نمایند قادر به حفظ معماری سنتی منطقه با بیانی تازه خواهند شد.