سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد خلیل زاده – گروه فیزیک دانشگاه امام حسین(ع)
عطا ملک قربان زاده – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
ابوالقاسم مقیمی – گروه شیمی دانشگاه امام حسین(ع)

چکیده:

در لیزرهای Nd:YAG با دمش لامپ درخش بخش عمده انرژی ورودی برای برانگیختن، به دلیل عدم انطباق طیف های گسیلی لامپ و جذبی ماده فعال مفید واقع نشده و بازدهی لیزر کم می شود. در این کار تجربی برای جبران بخشی از بازدهی کاهش یافته از مبدل های رنگی تهیه شده از مواد آلی رنگینه ای افزوده شده به ماتریسهای پلیمری استفاده شده است. به این طریق بخشی از طیف گسیلی لامپ دمش که در ماده فعال جذب نمی شود، در ماده رنگینه جذب شده و سپس با گسیل طول موج بلندتر قابل جذب در نئودمیوم مقدار جذب در فرایند دمش ودر نتیجه بازدهی لیزر افزایش می یابد.