مقاله نقش مجالس قانونگذاري در فرآيند سياستگذاري، به سوي يک الگوي نظري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در راهبرد از صفحه ۶۵ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: نقش مجالس قانونگذاري در فرآيند سياستگذاري، به سوي يک الگوي نظري
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مجالس قانونگذاري
مقاله سياستگذاري
مقاله ساختار
مقاله کنشگر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سينايي وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: زماني سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت نقش و جايگاه مجالس قانونگذاري در فرآيند سياستگذاري نيازمند ارايه و کاربست يک الگوي نظري يا مدل مفهومي است، زيرا اين مجالس از جمله نهادهايي هستند که دامنه مداخله آنها در فرآيند سياستگذاري در کشورهاي مختلف، متفاوت و از تعيين کنندگي ماهوي تا اثرگذاري صوري در نوسان است. در چارچوب نظريه ساختار-کارگزار نقش مجالس قانونگذاري در سياستگذاري و نوسان موجود در اين نقش از دو دسته عوامل ساختاري و کنشگري متاثر است. ساختارها شامل اختيارات و صلاحيت هاي مجلس، سازمان دروني مجلس، توزيع قدرت در نظام سياسي و ساخت هاي بيرون از مجلس مي شوند. کنشگران شامل رييس و هيات رييسه مجلس، رييس قوه مجريه، نمايندگان و گروه هاي نفوذ هستند. در تعامل اين ساختارها  و کنشگران و برآيند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعيين کننده، موثر، کم اثر و خنثي در فرآيند سياستگذاري در کشورهاي مختلف قابل شناسايي هستند.