سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روزبه پناهی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدسعید سیف – دانشیار

چکیده:

در نظر گرفتن محدودیتهای مربوط به عملکرد انسان، یکی از مهمترین عوامل در ارزیابی و بهینه سازی در وسایل نقلیه می باشد. در طراحی کشتی نیز با توجه به هدف کاری، فاکتورهای انسانی که به مقدار حرکات و شتابها مرتبط می شوند مطرح هستند. به عبارت دیگر، حرکات شناور باید در محدوده قابل قبول برای کارکنان و مسافرین بوده و در عملکرد آنها مشکلی ایجاد ننماید. باتوجه به اهمیت مساله هم اکنون تحقیقات بسیاری در رابطه با بررسی حرکات شناور در امواج در حال انجام است . در این مقاله، مراحل ارزیابی عملکرد شناور بر اساس مفهوم شاخص کارایی (Operability Index) بیان گردیده و بر این اساس محاسباتی بر روی یک شناور، با توجه به معیارهای مربوط به غلتش عرضی و شتاب قائم پذیرفته است. در این بررسی، دریازدگی نیز به عنوان یک معیار ارزیابی حرکت انتخاب شده و احتمال وقوع آن محاسبه گردیده است. رویکرد حاضر روشی کامل بوده و با اعمال معیارهای مشابه نیز می توان کارایی شناور را برای ماموریت های مختلف مد نظر، بر اساس آنها ارزیابی نمود.