سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش ملی فضای سبز و منظر شهری

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد جلالیان – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین شریعتمداری – دانشیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین خادمی – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
مریم تابان – کارشناس سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اصفهان

چکیده:

استفاده صحیح از منابع آب و خاک جهت بهره وری درست نیاز به شناسایی دقیق منابع خاک و آب دارد. این پژوهش به منظور شناخت محدودیت های فیزیکی و مرفولوژی خاک های شهر اصفهان در راستای توسعه فضای سبز شهر صورت گرفت به این در منطقه ۲۵۰۰ هکتاری به روش Free survey 200 پروفیل حفر و از ۶۵ پروفیل شاهد ۳۰۰ نمونه خاک برداشت شد.برروی نمونه ها ۲۴ آزمایش فیزیکی و شیمیایی مختلف انجام شد همچنین برروی ۵۰ نمونه آب فضای سبز اضفهان آزمایشات لازم صورت گرفت.بررسی محدودیت های خاک نشان داد که یکی از عمده ترین مشکلات و محدودیت های خاک فضای سبز شهر اصفهان فشردگی و تراکم خاک و عدم تهویه مناسب می باشد که در ۳۹ پروفیل از ۶۵ پروفیل شاهد این محدودیت مشاهده شداز دیگر عوامل محدود کننده سخت لایه های رسی محدودیت عمق خاک در اغلب روفوژهای خیابان ها در صد سنگریزه بالا سخت لایه کنگلومرالی و عروسک های آهکی می باشد توصیه می شود با حفر کانال و پرکردن آن توسط خاک زراعی کود دامی و کود شیمیایی عرض نهال و کاهش این محدویت ها اقدام نمود مشکل شوری و سدیمی از عوامل محدود کننده شیمیایی خاک می باشد جهت رفع این مشکل می توان با سیستم زهکشی و شستشوی املاح محلول کیفیت خاک را بهبود بخشید احتمالا کمبود آهن در گیاهان حساس نظیر چنار بیشتر به دلیل محدودیت های ناشی از آهک است در این مورد توصیه می شود که از گیاهان مقاوم به آهک نظیر توت انواع کاج ها و سروها نارون زبان گنجشک و عرعر استفاده نمود.انالیز نمونه های آب فضای سبز شهر اصفهان نشان داد که فقط نمونه آب اتوبان شهید اقا بابایی از نظر مقدار بی کربنات در گروه نامناسب جهت آبیاری قرار دارد اما بقیه نمونه های آب از نظر بی کربنات و SAR در گروه خوب تا متوسط برای آبیاری قرار گرفته اند.بنابراین در اغلب مناطق فضای سبز کنونی شهر اصفهان محدودیت های مرفولوژیکی و فیزیکی متعددی وجود دارد و براساس نوع آن پیشنهادات و توصیه های لازم برای رفع محدودیت ها می تواند به منظور ایجاد فضای سبز پایدار در منطقه صورت گیرد علاوه بر این در مناطقی که جهت ایجاد فضای سبز خاک طبیعی بعلت محدودیت های مختلف ذکر شده پتانسیل رشد جهت استقرار گیاه را نداشته ناگریز هستیم خاک از منطقه ای دیگر برای احداث فضای سبز یا محوطه سازی تآمین گردد توصیه اکید می نماید.قبل از انتقال خاک برروی آن آزمایشات شیمیایی و فیزیکی لازم و انجام و پس از تایید کیفیت نسبت به حمل آن اقدام شود.