مقاله نقش مدرسه در گرايش به سوء مصرف سيگار، الکل و مواد در نوجوانان دبيرستاني شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم رفتاري از صفحه ۴۶ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: نقش مدرسه در گرايش به سوء مصرف سيگار، الکل و مواد در نوجوانان دبيرستاني شهر تهران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوجوان
مقاله مدرسه
مقاله کرايش به سيگار
مقاله الکل و مواد
مقاله تعلق
مقاله التزام
مقاله تعهد
مقاله همسالان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پشت مشهدي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: احمدآبادي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: پناغي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: زاده محمدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: مدرسه به عنوان محلي است که نوجوانان مدت زيادي از روز خود را در آن مي گذرانند. در صورت شناخت ابعاد تاثيرگذار آن بر دانش آموزان مي توان از مدرسه براي برنامه ريزي در زمينه پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي استفاده کرد. بر اين اساس اين مطالعه عوامل مرتبط با مدرسه را که در گرايش به سيگار، الکل و مواد نقش دارد، مورد بررسي قرار داده است.
مواد و روش ها: در يک مطالعه مقطعي (توصيفي ـ تحليلي)،۳۵۳۰ نفر دانش آموز دختر و پسر از تمام رشته ها و پايه هاي تحصيلي در ۱۶۸ دبيرستان با روش نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند و پرسش نامه ارتباط با مدرسه SCQ) يا  (School Connection Questionnaireو مقياس خطرپذيري نوجوانان ايراني IARS) يا (Iranian Adolescents Risktaking Survey را تکميل کردند. ارتباط گرايش به سيگار، الکل و مواد با ۴ بعد ارتباط با مدرسه شامل تعلق، تعهد، التزام به مدرسه و ارتباط با همسالان با استفاده از تحليل رگرسيون چندگانه مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: التزام و تعهد به قوانين مدرسه سهم بيشتري از تعلق و ارتباط با همسالان داشت. جنس، درآمد خانواده، زنده بودن پدر، ازدواج مجدد والدين و زندگي با هر دو والد در کنار داشتن واحد افتاده در ترم قبل، از ديگر متغيرهاي پيش بين گرايش به سوء مصرف بود.
نتيجه گيري: مدرسه و جنبه هاي مختلف آن، تاثير يکساني بر گرايش هاي خطرپذيري دانش آموزان نداشت. ارتباط با همسالان در مدرسه بر خلاف دو بعد ديگر التزام و تعهد، تاثيري مثبت بر گرايش به سوء مصرف داشت.