مقاله نقش مدرنيته در توسعه بنيادگرايي در جهان اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در دانش سياسي از صفحه ۱۸۱ تا ۲۱۰ منتشر شده است.
نام: نقش مدرنيته در توسعه بنيادگرايي در جهان اسلام
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنيادگرايي
مقاله تغييرات اجتماعي
مقاله مدرنيزاسيون
مقاله جهان اسلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هوشنگي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مقاله پس از بررسي تعاريف و برداشت هاي مهم از بنيادگرايي اسلامي در ادبيات معاصر جامعه شناسي دين، با اتخاذ رويکردي جامعه شناختي و با روش توصيفي-تحليلي به نقش اساسي تغييرات اجتماعي حاصل از برخورد جامعه مسلمان با پديده مدرنيته و مدرنيزاسيون مي پردازد. بر اساس ديدگاه و فرضيه انتخاب شده در اين مقاله، پيامدهاي مدرنيته در جوامع اسلامي يکي از اصلي ترين عوامل بروز بنيادگرايي بوده است. عوامل فرعي ديگري نيز در پيوند با ايفاي نقش مدرنيته بررسي شده است که مهم ترين آن ها عبارت است از: عصبيت قومي و عربي، نبود مردم سالاري، نبود تحصيلات متعارف ديني و برخي رويدادهاي منجر به بازگشت دين در کشورهاي مختلف اسلامي. مقاله سپس به زمينه هاي کنوني موجود در جهان اسلام براي بنيادگرايي اشاره دارد و تداوم چنين گرايشاتي را بر پايه داده هاي تاريخي پيش بيني مي کند.