مقاله نقش مديريت منابع انساني در چابکي سازماني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۱۱۱ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: نقش مديريت منابع انساني در چابکي سازماني
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چابکي سازماني
مقاله فعاليت هاي منابع انساني
مقاله ويژگي هاي کارکنان چابک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حميدي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: كيايي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برتري در رقابت، به هدف اصلي سازمان ها در فضاي کسب و کار غير قابل پيش بيني و متغير کنوني، تبديل شده است. براي رويارويي با تغييرات جديد، سازمان ها بايد به فراتر از سازگاري با تغيير بيانديشند و به دنبال بهره گيري از فرصت هاي بالقوه باشند. يکي از پارادايم هاي افزايش انعطاف پذيري، سرعت و کيفيت، چابکي سازماني است. در اين پارادايم نوين، سازمان قادر است توانايي کاميابي در محيط هميشه در حال تغيير و غير قابل پيش بيني را به دست آورد. اين پژوهش به دنبال طراحي مدلي براي ايجاد چابکي سازماني به عنوان ابزاري براي مواجهه با تغييرات دایمي و غير قابل پيش بيني، با تمرکز بر بعد منابع انساني مي باشد. پس از مطالعه پيرامون تعاريف، ابعاد و مدل هاي چابکي سازماني، فرآيند هاي محوري عملياتي، فناوري اطلاعات و کارکنان (منابع انساني) مطرح مي گردد. نقش فعاليت هاي منابع انساني در مدل با بررسي کارکنان چابک، مطرح مي شود. از يافته هاي اين مقاله مي توان در شناسايي عوامل کليدي در دست يابي به چابکي سازمان با محوريت منابع انساني استفاده کرد.