سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امید احدیان – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

موضوع پایداری در روند توسعه دارای اهمیتی گسترده می باشد. از آنجا که جامعه منبع اصلی فعالیت های انسان می باشد در این فضا تعارض میان انسان و محیط جلوه ای ویژه دارد و در این بحث هدف برنامه ریزی توسعه می تواند ایجاد رابطه ای مناسب و پایدار میان افراد جامعه با محیط زیست طبیعی و مصنوعی باشد که البته سطح ایده آل آن می تواند با توجه به تعریف های متنوع از توسعه پایدار قابل دسترس باشد. تعاریفی که نقطه مشترک همه آن توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را بدون کاهش توانایی نسل های آینده در برآورده ساختن نیازهای خود، برآورده سازد آب، نیروی پیش برنده ای برای توسعه پایدار شامل محیط سالم، ریشه کن کردن فقر و گزسنگی بهداشت و جوامع انسانی می باشد و اولویت دادن به مباحث ۀب مورد توجه برنامه ریزان توسعه جوامع است. نقش مدیریت منابع آبی باید به نحوی ایفا شود که در نهایت حافظ منابع و ضامن خوشبختی ساکنان جامعه باشد. با توجه به نحوه مدیریت آب و تشریح ذخایر آبی کشور و از آنجا که الگوی مدیریت و نوع ادبیات آب در جهان تغییر کرده است مدیران در بخش آب باید همگام با فناوری های روز دنیا و به دنبال بیشترین بازدهی در بخش آب حرکت نماید چرا که چگونگی دسترسی مطمئن به آب با توجه به سطح سلامتی آن و مدیریت مصرف آب در کشور امری مهم است و مدیران فعال در بخش آب می بایست با تغییر مدیریت سنتی آب و حرکت همگام با پیشرفت های فناوری در جهان با مدیریتی علمی در بخش آب، وضعیت منابع آبی در کشور را مدیریت نموده و بستر را برای عبور از مراحل توسعه فراهم آورد.