سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد اصل هاشمی – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت تغذیه
محمد مسافری – عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشکده بهداشت تغذیه

چکیده:

عصر مدیریت و آموزش ارتباطات سریع، ما انسان ها را به یک«دهکده جهانی» تبدیل کرده و در این دنیای پیچیده ، شمار فرصت ها، تهدیدات محیطی در واحد زمان افزایش یافته است، بطوریکه ما شاهد معضلاته و بحران های شدیدی هستیم که حل نیاز به آگاهی و آمادگی قبل از وقوع حادثه یا بحران را طلب می کند. تجربه نشان داده است یکی از اصولاساسی مقابله با سوانح، آمادگی درمقابل حوادث غیر مترقبه می باشدکه شرط اولیه آن را ارتقا آگاهی های عمومی، ایجاد شناخت، احساس مسئولیت و مشارکت عامه در کسب آمادگی با سوانح، ایجاد پتانسیل خود امدادی و دیگر امدادی و ارتقاء دانسته های افراد با هدف کاهش آسیب پذیری می باشد که آموزش از بهترین شیوه های ارتقای شاخص بهره وری در جوامع انسانی است. برای جلب مشارکت فراگیر و مردمی می بایست اموزش ها برای تمام گروه های سنی و اجتماعی ارائه شوند و نباید در این بین استثنا قائل شد.
یکی از مهمترین عواملی که موجب ضایعات فراوان می باشد نداشتن اطلاعات کافی در مورد سوانح طبیعی و انسان ساخته است و همچنین عدم توجه به اهمیت و نقش مردم در تامین امنیت، بهداشت و امداد در بروز بلایا است. مشارکت مردم در امر کمک و امدادرسانی در بلایا می تواند کمک فراوانی در سرعت بخشیدن به تسکین آلام افراد سانحه دیده باشد و این مهم زمانی تحقق می یابد که مردم شناخت کافی و آگاهی لازم نسبت به مسائل امدادی داشته باشند. کشور ما به تبع وضعیت خاص اقلیمی و زمین شناسی خود، همواره در معرض آسیب های ناشی از سوانح طبیعی قرار داشته است. از طرفی حجم گستردگی خسارات و تلفات ناشی از بلایای طبیعی به گونه ای است که پیشگیری، مقابله، بازسازی و آمادگی در برابر آنها بدون مشارکت گسترده و فراگیر عموم مردم متصور نمی باشد. یکی از روش های پیشگیری، آموزش صحیح و فراگیر مردم و فعال نمودن آنان در این راستا می باشد. لزوم آموزش سوانح طبیعی و شیوه های مختلف آن با توجه به مخاطبین مختلف و نیز نقش اطلاع رسانی و پیش آگاهی های به هنگام و مناسب از طریق پیام رسانی درست در جهت کاهش خسارات ناشی از سوانح موضوع اصلی در بین تجارت کشورهای مختلف بوده است.