سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جمال الدین آل محمد – سازمان آب و برق خوزستان
فرامرز شادفر – سازمان آب و برق خوزستان
محمدامین انصاری – سازمان آب و برق خوزستان
عایشه قره توفه – سازمان آب و برق خوزستان

چکیده:

مدیریت بار صنایع اصولا به منظور بهینه کردن بار مشترکین صنعتی و به تبع آن کاهش بار مورد نیاز صنایع در هنگام پیک شبکه، بهبود ضریب بار و بهینه کردن سرمایه گذاری در بخش برق رسانی انجام می گیرد. بطوری که نه تنها مشکلات کنونی را تا حد امکان کاهش داده بلکه زمینه ساز حل مسائل آتی صنعت برق نیز می باشد. تحقق این امر تنها در صورت تدوین برنامه ای منظم برای پروسه تولید امکان پذیر می باشد. از این رو در این مقاله برای بهینه نمودن بار مصرفی صنایع و کنترل بار روزانه آنها بطوری که به تولید آنها لطمه ای وارد نگردد. روش جابجایی مراحل پروسه تولید به منظور کاهش بار پیک شبکه ارائه گردیده است و در انتها نتایج بدست آمده در این رابطه برای شبکه خوزستان آورده شده است.