سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

قاسم رضوانی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسل
محمود هاشمی اصفهانیان – استاد یار گروه مهندسی عمران،دانشگاه اصفهان
محمد علی روشن ضمیر – استادیار گروه مهندسی عمران،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

موضوع مدیریت بحران در حوزه های مختلفی مطرح است و سازمان ها به عنوان یکی از اجزای اصلی جامعه امروزی نیز از این امر مستثنی نیستند.بر اساس معنای اخیر، همواره باید مجموعه ای از طرح ها و برنامه های عملی برای مواجه با تحولات احتمالی آینده در سازمان تنظیم شود و مدیران باید درباره اتفاقات احتمالی آینده بیندیشند و آمادگی رویارویی با وقایع پیش بینی نشده را کسب کنند[ ۱].بر این اساس در این مقاله سعی شده با بیان برنامه های ضروری قابل طرح و بیان توسط مدیران، برای بررسی های جامع و مفصل تر، با هدف رویکرد نظام مند، در جهت تعیین مسیر برنامه ریزی دقیق برای آمادگی مشخص سازمانی در هنگام وقوع رخدادهای طبیعی (بالاخص زلزله)، در جهت تضمین و ثبات جامعه، با موجود بودن یک مدیریت استراتژیک برای به حداقل رسیدن خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع زلزله،ارایه گردد.امید است که با تاکید بر موضوعات مطرح شده در این بحث بتوان آینده ای را رقم زد که مردم در هنگام رخداد پدیده طبیعی زلزله به جای پناه گرفتن و اضطراب و مشاهدات ویرانی ها و خسارات جانی فراوان، بتوانند با آرامش نظاره گر این شگفتی از رموز طبیعت باشند.