سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنفرانس منطقه ای مدیریت ترافیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جعفر ستایش ولی پور – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی،تهران
نادر احمدزاده بهروز – کارشناس ارشد راه و ترابری،تهران
سیدمهدی هاشمی – وزارت کشور، تهران

چکیده:

ابعاد متنوع مدیریت ترافیک در تغییر طرح هندسی سیستم، بکارگیری سیستم های مختلف کنترل، نصب علائم راهنمایی و رانندگی، تامین نور لازم، ایجاد هماهنگی بین چراغهای راهنمایی و رانندگی، تسریع در محل مسافر و کالا، الویت د هی به حمل ن قل عمومی و … خود را نشان داده بطوریکه با نظم بخشی به ترافیک و افزایش حجم تردد و کاهش زمانهای تأخیر سفر با تقلیل مصرف انرژی و سوخت همراه شده و کاهش آلودگی صوتی را بدنبال دارد و ضمن فراهم نمودن شرایط مناسب محیطی باعث ارتقاء آستانه تحمل رانندگان و ساکنان مناطق مختلف در ترافیک شهری می گردد. در این مقاله سعی شده است راه حلهایی برای کاهش آلودگی صوتی و آلایندگی هوا با استفاده از راهکارهای مدیریتی در زمینه ترافیک بیان گردد.