سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ایوب کریمی جشنی – استادیار بخش مهندسی عمران و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

چکیده:

در ایران روزانه حدود ۶۵ میلیون لیتر بنزین جابجا شده و در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. بنزین به عنوان یک منبع با ارزش انرژی عمدتا از مواد آلی فرار تشکیل شده که از آلاینده های هوا به شمار میروند. هنگامی که بنزین مایع در تماس با هوا قرار گیرد، بخاطر خصوصیت فراری آن، بخشی از بنزین مایع تبخیر شده و به درون هوای می رود. در اثر تبخیر شدن بنزین درون مخازن، هوای درون مخازن اغشته به بخار بنزین می شود و در اثر تغییرات دما و فشار و فعالیتهای جابجایی (مانند جابجایی بنزین از تانکرحامل بنزین به مخزن ایستگاه پمپ) بخار بنزین به هوای آزاد راه پیدا کرده و موجب تلف شدن بنزین و باعث آلودگی هوا میشود. در این مقاله میزان تلفات بنزین ناشی از جابجایی بنزین درایران بحث و بررسی شده و راهکارهای کاهش این تلفات نیز ارائه گردیده است.