سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید آرش حسینی – کارشناس ارشد، آبخیزداری، شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
میرداود میلانی – کارشناس ارشد کشاورزی، دفتربرنامه ریزی تلفیقی وزارت نیرو،

چکیده:

هدف از این مقاله معرفی الگوهای همکاری مدیریت آب شهری در حفاظت منابع آب حوزه های آبریز و امکان سنجی اجرای آن درحوزه آبریز سد لتیان است. چهار راهبرد مشارکت و همکاری، ارزیابی و پایش آبخیزها، مدیریت کاربری اراضی و تملک زمین در سطح جهانی مطرح هستند. سد لتیان نمونه خوبی برای بررسی تغییرات بهره برداری در سرزمین و پیامدهای حاصل از آن است. طی سالهای ١٣٥٢ تا ١٣٨٠ تغییرات مهمی در حوزه لتیان رخ داده است. کاهش شدید اراضی دیم و چهار برابر ١ درصد / شدن سطح باغات، رشد ١٥٧ درصدی، جمعیت دام، ١٠ برابر شدن بازدید کنندگان، رشد ٣ جمعیت حوزه به نفع جمعیت شهرنشین حوزه و کاهش جمعیت روستایی منطقه از جمله این تغییرات هستند. پیامدهای این تغییرات کاهش حدود ٣٠ درصدی ظرفیت مفید مخزن در اثرانباشت رسوبات خطر تغذیه گرایی مخزن و آلودگی میکروبی شدید رودخانه می باشد. چهار طرح عمده اصلاحی در دست اجرا در جهت مقابله با تخریب محیط تشریح شده است. پس از بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهدیدها ٥ راهبرد کلان ارائه گردیده است. که عبارتند از تشکیل شورای حوزه آبریز سد لتیان به منظور ایجاد هماهنگی، تأمین منابع مالی اقدامات حفاظتی ازمحل فروش آب شهری و اخذ ورودیه از بازدید کنندگان، تهیه طرح آمایش حوزه و سیاستگذاری زمین، اصلاح قوانین حریم مخازن و رودخانه و پایش و ارزیابی کیفیت آب و رسوب سنجی مخزن سد.