سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نادر بانی راد – شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی

چکیده:

ارتقاء کیفیت الگوی مصرف برق نیازمند دستیابی مصرف کنندگان آن به دانایی است و دانش به عنوان آگاهی سامان یافته می تواند در تبدیل رفتارهای نامناسب به رفتارهای مناسب مصرف کنندگان در عرصه بهره برداری از انرژی الکتریکی اثربخش واقع گردد . مدیریت دانایی در سمت عرضه انرژی الکتریکی وظیفه خطیر آگاه سازی مصرف کنندگان برق را برعهده داشته و برای ایفای نقش در انتقال آگاهی به سمت تقاضا لازم است به شناخت واقع بینانه از فرهنگ مصرف برق دست یابد و این امر تحقق نخواهد یافت مگر آنکه به تحقیقات علمی به شیوه کاربردی توسل جست . مدیریت دانایی بعد از کسب آگاهی از الگوی فعلی مصرف برق می تواند به منظور ارتقاء کیفیت آن از راهکارهای اثربخش آموزش، تبلیغات، ارتباطات، انگیزش و …. در ارتباط با مشترکین برق بهره مند شود. از مهم ترین پیامدهای ارتقاء کیفیت الگوی مصرف برق و بهره وری مطلوب در استفاده از آن می توان: کاهش تلفات، کاهش مصرف در زمان پیک ، افزایش ضریب بار شبکه ، تأمین برق مطمئن ، صرفه جویی اقتصادی و رضایت مندی مردمی را نام برد. هدف از ارائه مقاله حاضر ضمن بیان توصیفی مقوله های نشان دادن خلاصه نتایج حاصل از بررسی تحقیقی در « الگوی مصرف برق » و « مدیریت دانایی » محیط پژوهش استان آذربایجان غربی در ارتباط با موضوع بوده و نتیجه گیری تحقیق حاکی است که مدیریت دانایی در سمت تقاضای برق موجب ارتقاء کیفیت الگوی مصرف برق گردیده و پیشنهاد راهکارهای اثربخش مدیریت دانایی می تواند برای مدیریت شرکت های توزیع انرژی الکتریکی کشور مفید واقع گردد.