سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عاطفه قوامی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT)
لیلا بیگ – دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات (IT)
محمد فتحیان – عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
آرزو قوامی فر – رییس واحد تحقیق و توسعه شرکت گلتاش (وابسته به پاکستان)

چکیده:

محیط متحول و متغیر سازمانها در عصر کنونی، مدیریت را بر آن می دارد تا هرچه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام دانش برای رویارویی و مقابله با عوامل اطمینان و حفظ موقعیت و گسترش آن بر آیند، این امر مستلزم این است که مدیریت سازمان، اولویت مهمی را برای مدیریت دانش در نظر بگیرد. در حقیقت می توان گفت دانش و مدیریت آن برای همه شرکت هایی که خواهان ارتقاء و پیشرفت هستند به عنوان یک نیاز استراتژیک مطرح می گردد. مدیریت دانش با تغییر شکل مدام اهداف، رسالتها، مقاصد، فرایندها و با ارایه نوآوری ها، سازمان را پویا و متحول می سازد، در چنین وضعی آنچه بیشتر از سایر بخش های سازمانی درگیر تغییرات سریع دنیای کنونی می شو بی شکواحدهای تحقیق و توسعه خواهند بود و آنها هستند که به عنوان قلب تپنده سازمان با زمینه ساززی و ایجاد فضای مناسب جهت برانگیختن و بروز خلاقیت و نوآوری سازمانی، ادامه حیات را در این جامعه به سرعت متغیر، میسر می سازند. در مقاله حاضر ضمن تشریح خصوصیات، ویژگی ها و چالشهای نسل پنجم تحقیق و توسعه که در واقع دانش، جز لاینفک و سرمایه اصلی آن به حساب می آید، به بیان نقش مدیریت دانش در ایجاد و مدیریت خلاقیت و نوآوری در مراکز R&D در عصر اطلاعات و جامعه دانایی محور پرداخته می شود. در ادامه بر اساس بررسی ها و جمع آوری آخرین یافته های مطالعات جهانی در زمینه اثرات مدیریت دانش بر ایجاد خلاقیت سازمانی ضمن اخذ نظرات صاحب نظران این رشته، مدل مدیریت دانش در سازمان های تحقیق و توسعه بر مبنای ایجاد نوآوری، طراحی و ارایه گردیده است. نتایج حاصل می تواند به روشنی بیانگر نقاط قوت مدیریت دانش در بروز خلاقیت و نوآوی و در نتیجه ایجادمزیت هایی رقابتی در سازمان ها و واحدهای R&D باشد.