سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میرعلی سیدنقوی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – دانشکده مدیریت و مهندسیی صنایع
سیامک یعقوبی – کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی

چکیده:

در مقاله حاضر به بررسی دو مفهوم مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک منابع انسانی پرداخته شده است. واحد منابع انسانی در اکثر سازمان ها حجم زیادی از داده را رهبری می کند و این داده ها و به روز نمودن آنها با استفاده از رویکرد استراتژیک و سیستم های اثر بخش مدیریت دانش بهتر می تواند مدیریت گردند. در مقاله تاکید شده است که بین دو مفهوم مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک منابع انسانی به صورت آشکار یک همپوشانی قابل توجه ای وجود دارد. لذا با این دیدگاه به تعریف مفاهیم مدیریت دانش و مدیریت استراتژیک منابع انسانی پرداخته شده است وبه نقش مدیریت دانش در استراتژی های کارکرددی منابع انسانی در زمینه های استخدام، پاداش، حفظ و نگهداری، فرهنگ سازی و پایان خدمت کارکنان نگاه شده است و در نتیجه گیی، مطالعات انجام شده در خصوص اولویت بندی نگاه سازمان های تحقیق توسعه به این استراتژی های منابع انسانی آمده است.