سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سیامک نوری – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مصطفی جعفری – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد فتحیان – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
مسیح ابراهیمی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ( مدیریت سیستم و بهره وری ) – دانشگاه علم و ص

چکیده:

سازمان‌های تجاری دائماً برای حفظ موقعیت خود در جهت کسب و حفظ منافع رقابتی تلاش می‌کنند. و با توجه به الگوی رقابتی پورتر، صنعت همیشه تحت تاثیر این تلاش قرار گرفته و چرخۀ حیات محصول را کوتاه و رقابت را تشدید نموده است. این روند در صنایع پیشرفته نظیر کامپیوتر، ارتباطات و الکترونیک کاملاً مشهود است. محیط رقابتی این صنایع به تغییر سریع، عدم اطمینان و بهبود مداوم تقاضا وابسته است که در عملکرد آن ها مؤثر می‌باشد. سازمان‌های پیشرفته در مواجهه با محیطی که دائماً در حال تغییر و دگرگونی است، نوآوری مراکز تحقیق وتوسعه(R&D)را به عنوان یک چالش غیرقابل اجتناب تأیید می‌کنند. اهمیت دانش در‌‌‌ مراکزR&D، بسیاری از دانش‌پژوهان را به اهمیت مدیریت دانش (KM)به عنوان ابزاری مهم برای نوآوری این مراکز، آگاه ساخته است.
هدف این مقاله، ارائه یک مدل مدیریت دانش در سازمان های تحقیق و توسعه و بحث در مورد چگونگی استفاده از آن در نوآوری این گونه سازمان ها است. در ابتدا، عناصر عمومی جهت پیاده سازی مدیریت دانش و اجرای مؤثر آن ارائه می شود، سپس با توجه به این عوامل، مدل یکپارچه KM جهت توانمندسازی نوآوری در مراکزR&D ارائه می گردد .