سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسیح ابراهیمی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران
سیامک نوری – استادیار دانشکده مهندسی صنایع علم و صنعت ایران
مصطفی جعفری – استادیار دانشکده مهندسی صنایع علم و صنعت ایران
محمد فتحیان – استادیار دانشکده مهندسی صنایع علم و صنعت ایران

چکیده:

سازمان های تجاری د ا ئماً برای حفظ موقعیت خود در جهت کسب و حفظ منافع رقابتی تلاش می کنند . و با توجه به الگوی رقابتی پورتر، صنعت همیشه تحت تاثیر این تلاش قرار گرفته و چرخه حیات محصول را کوتاه و رقابت را تشدید نموده است . این روند در صنایع پیشرفته نظیر کامپیوتر، ارتباطات و الکترونیک کاملاً مشهود است . محیط رقابتی این صنایع به تغییر سریع، عدم اطمینان و بهبود مداوم تقاضا وابسته است که در عملکرد آن ها مؤثر می باشد . سازمان های پیشرفته در مواجهه با محیطی که د ا ئماً در حال تغییر و دگرگونی است، نوآوری مراکز تحقیق وتوسعه ١ (R&D) را به عنوان یک چالش غیرقابل اجتناب تأیید می کنند . اهمیت دانش در مراکز R&D ، بسیاری از دانش پژوهان را به اهمیت مدیریت دانش ) ٢ ( KM به عنوان ابزاری مهم برای نوآوری این مراکز، آگاه ساخته است . هدف این مقاله، ارائه یک مدل مدیریت دانش در سازمان های تحقیق و توسعه و بحث در مورد چگونگی استفاده از آن در نوآوری این گونه سازمان ها است . در ابتدا، عناصر عمومی جهت پیاده سازی مدیریت دانش و اجرای مؤثر آن ارائه می شود، سپس با توجه به این عوامل، مدل یکپارچه KM جهت توانمندسازی نوآوری در مراکز R&D ارائه می گردد .