سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

رضا ابراهیم زاده – عضو هیئت علمی گروه خلاقیت و نوآوری دانشگاه صنعتی مالک اشتر، عضو هیات ع

چکیده:

مدیریت دانش عبارت از مدیریت آشکار و نظام مند دانش و فرایندهای خلق ، جمع آوری، سازماندهی، انتشار و استفاده مرتبط با آن است. در گذشته سرمایه یک سازمان را منابع کمیاب و اساسی آن سازمان تشکیل می داد، اما امروزه یکی از مهمترین سرمایه های سازمان کارکنان دانشی آن محسوب می شوند که منجر به خلق فن آوری های جدید فرایندهای سازمانی نوین و تولید و ارائه محصولات و خدمات جدید می گردند.
تلاشهای نوآورانه در سازمان در نتیجه سرمایه گذاری در مدیریت دانش و کارکنان دانشی است.
مقاله حاضر می کوشد تا به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر فرایندهای خلاقیت و نوآوری در سازمان بپردازد به همین منظور ابتدا مدیریت دانش تعریف شده، چگونگی اجرای آن در سازمان تشریح می گردد . سپس نحوه تاثیر آن بر فرایندهای خلاقیت و نوآوری به منظور موفقیت سازمان در رقابت با رقبا تشریح می گردد.