سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا طالبی کوهستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

امروزه سرعت تغییرات تکنولوژیکی در هر سطحی افزایش یافته است . از اینرو شرکتها و سازمانهایی که خواهان ایجاد و یا حفظ مزیت رقابنی هستند مجبور به انعطاف پذیری و پذیرش تغییرات می باشند . سازمان هائی که توانائی مقابله و انطباق با تغی یرات ایجاد شده را داشته باشند می توانند به نحو مطلوب از منفعت های بالقوه آنها نهایت استفاده را کسب نمایند . در چنین شرایطی یکی از مهترین و اصلی ترین راهکارهای مقابله با مشکلات وسازگاری با تغییرات ، ایجاد نوآوری است که از آن طریق در عرصه رقابت جهانی م ی توان کسب مزیت نمود . اما چه عاملی در سازمان می بایست تقویت شود تا نوآوری خلق گردد .این مقاله سعی دارد تا با رویکرد به مدیریت دانش به بررسی این موضوع بپردازد .