سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبدالرضا کرباسی – گروه محیط زیست معاونت امور انر»ی، وزارت نیرو دبیر کمیته ملی انر»ی ایر
نسترن رحیمی – گروه محیط زیست، معاونت امور انر»ی وزارت نیرو دانشجوی دکتری علوم محیط ز

چکیده:

مدیریت سواحل که در برگیرنده افزایش سطح آب دریاها نیز می باشد علم جدیدی است که در سالهای اخیر به منظور حفظ بو سازگان سواحل و دریاها به آن توجه خاصی مبذول گردیده است. علت این امر را می توان افزایش غلظت گازهای گلخانه ای و تجمع آنها در جو کره زمین دانست که در اثر ازدیاد دما، تغییرات اقلیم سبب بالا آمدن سطح آب دریاها، عکس العمل هیدرودینامیکی سیستمهای دریایی، عکس العمل مستقیم سیستمهای دریایی، نفوذ به آبهای زیرزمینی و بیشمار مسائل دیگر می گردد. با توجه به افزایش سطح آب دریای خزر و پیامد آن به زیر اب رفتن بخش قابل ملاحظه ای از مناطق ساحلی کشور مبحث مدیریت سواحل از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است که با اجرای صحیح آن می توان از تخریب وسیع و همه جانبه سواحل کشور جلوگیری نمود که پیامد این امر حفظ محیط زیست و بوم سازگان باارزش دریای خزر و نواحی ساحلی ان، کسب سود اقتصادی، ایجاد اشتغال و … میسر خواهد شد که تمامی این اقدامات ، گامهای موثری در نیل به توسعه پایدار می باشند.