سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ضرغام عابدی – کارشناس ارشد برنامه ریزی روستایی، دفتر مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلام

چکیده:

در طی سال های اخیر درباره صدور اسناد اراضی روستایی قوانینی مانند قانون صدور اسناد مالکیت اراضی مشمول اصلاحات ارضی در روستاها و شهرهای مشمول مصوب ۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی صدور اسناد اراضی کشاورزی مصوب ۱۳۸۴ به تصویب رسیده است که هیچ یک از انها برای دستگاه های متولی روستا جهت اجرا الزام آور نبوده است تنها قانونی که متولیان امر را مکلف نمود تا به نمایندگی از روستاییان تا پایان مرحله صدور اسناد اراضی روستایی نتیجه را پیگیری نمایند و این عمل باعث صدور اسناد مالکیت انبوه برای روستاییان شده است و در طی دو قانون برنامه پنج ساله دوم و سوم اجرا شده و در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادیریال اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هم در حال اجرا می باشد و تاکنون در بیش از ۴۰۰۰ روستا برای حدود ۱/۵ میلیون قطعه از اراضی داخل بافت روستا سند مالکیت صادر شده است. طرح صدور اسناد روستایی تحت عنوان ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم می باشد که در این متن سعی شده این قانون و ارگان هایی که در اجرای قانون مذکور در روستاها نقش دارند به همراه فرایند انجام کار به طور مختصر بیان گردد.