سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ملی قنات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مکاری – کارشناس مردم شناسی معاونت پژوهشی اداره کل میراث فرهنگی خراسان (واحد مردم شناسی)

چکیده:

اولین اقدام برای نگهداری و حفاظت قنات انتخاب راهکارهای مدیریت و اداره امور قنات است این مدیریت سازمان منسجمی دارد که با انتخاب مردم شکل می گیرد در این سازمان یک نفر در راس و چند نفر زیر نظر او امور تقسیم و گردش آب و تشکیلات مامور به حفاظت و نگهداری و عاملان پیشگیری از حیف و میل آب را اداره می کنند. مدیریت مربوط به قنات شامل موارد متعددی از جمله نظام دقیق تقسیم آب، نظام سهم بندی، مرمت و لایروبی قنات، نگهداری مزارع ، آبراهه ها و مراسم خاص قنات است این مدیریت سنتی توسط مولف و افرادی که او انتخاب می کند هدایت می شود تا هم رضایت صاحبان آب را تامین نماید و هم بر دوام و پایداری آبدهی قنات افزوده گردد این موارد جز با تمهدیات خاص و حساب شده غیر قابل اجرا است در قنات گناباد شاهد این مدیریت قوی در گذشته و کماکان حال هستیم به دیگر سخت در قنات قصبه تقسیم کار توسط مدیری قنات بسیار حساب شده صورت می گیرد.