سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا موهبت – مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور تهران
عاصفه عاصمی – استادیار دانشگاه اصفهان ایران

چکیده:

پیاده سازی سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (EPR) همیشه با دشواری و دغدغه های فراوانی برای سازمانها همراه بوده است تا جایی که استقرار این سیستم ها در مواردی به جای بهبود روند جاری شرکتها، منجر به وخیم تر شدن موقعیت آنها شده است با این همه منافع بیشماری که از این سیستم ها می تواند عاید سازمان ها شود به سختی قابل چشم پوشی هستند. کشور ما نیز در سالهای اخیر شاهد استفاده رو به رشدی از این گونه سیستم ها بوده است. دراین تحقیق سعی شده به بررسی عملکرد سه گروه از اعضای کلیدی سازمان که در پیاده سازی ERP نقش عمده ای باز ی می کنند پرداخته شود. برای این منظور شرکت ذوب آهن اصفهان اولین شرکت ایرانی استفاده کننده از ERP جهت مطالعه موردی انتخاب شد. برای شناسایی تاثیر هریک از این موارد، سوالاتی در هر مورد با توجه به تحقیقات پیشین تهیه شد و با عضای تیم پیاده ساز و مشاوران درگیر در پروژه مصاحبه به عمل آمد. در پایان پس از تحلیل و جمع بندی داده ها، مشخص شد. مدیریت وقت شرکت ذوب آهن اصفهان عملکرد مناسبی در جریان پیاده سازی داشته است ولی کارایی و عملکرد مشاوران این پروژه در حد قابل قبولی نبوده است . همچنین تیم پروژه عملکرد متوسطی در طول پروژه داشته است.