سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سلبعلی کریمی –
نوشین جباری –

چکیده:

مدیریت مخزن، مشتمل بر بکار گیری دانش و فناوری موجود به منظور کنترل عملیات و برداشت حداکثر سود اقتصادی در شرایط مدیریتی مورد نظر می باشد. اهداف اصلی مدیریت مخزن شامل: ۱- کاهش ریسک ۲- افزایش تولید نفت و گاز ۳- افزایش میزان نفت و گاز قابل استحصال ۴- حداکثر رساندن میزان برداشت نهایی ۵- حداقل نمودن هزینه های سرمایه ای و هزینه های عملیایتی، می باشد. اصول مدیریت مخزن بر پایه ۱- حفظ انرژی مخزن ۲- بکار گیری سناریو های ساده جهت تولید ۳- جمع آوری اطلاعات بصورت مستمر و برنامه ریزی شده ۴- بکار گیری پیوسته روش های استحصال بهینه از مخزن ۵- استفاده از تیم های کاری مشتمل بر تخصص های مربوط به مهندسی نفت استوار می باشد. میزان موفقیت استراژی مدیریت مخزن ارتباط مستقیم با کمیت و کیفیت داداه های در دسترس از مخزن دارد. هدف اصلی از مدیریت مخزن فراهم نمودن شرایط به منظور حداکثر نمودن تولید اقتصادی از مخزن با کمترین ریسک ممکن می باشد، استراتژی تولید بر پایه استفاده از تمامی داده های موجود و فناوری در دسترس استوار می باشد. مدیریت مخزن تنها در شرایطی که اطلاعات کلیدی، جمع آوری و آنالیز شده باشدقابل پیاده شدن به نحو مطلوب خواهد بود. داشتن اطلاعات فنی از مهندسی نفت (خصوصیات سنگ و سیال مخزن، مکانیزم های تولید، فرایندهای رانش نفت، عملکرد چاه های افقی، پترو فیزیک، شبیه سازی مخزن و … ) از جمله ملزومات اجرای یک مدیریت مخزن پویا و علمی می باشد. فرایند مدیریت مخزن شامل ۱- تصمیم گیری صحیح در مواجه با موارد پیش بینی شده و پیش بینی نشده به منظور حداکثر نمودن دبی تولید و تولید نهایی و ۲- اجرای این تصمیمات است. توانایی برای گرفتن یک تصمیم بهینه متکی بر پیش بینی دقیق و صحیح نتیجه اجرای این تصمیمات است که حالت کلی بستگی به توانایی در مدلسازی رفتارهای انتظاری از یک سیستم مخزن دارد. به طور کلی می توان گفت مدیریت مخزن تنها با داشتن یک تیم مجرب از تخصص های مختلف برای تصمیم گیری قابل اجرا می باشد که با ارائه آموزش های مستمر و برگزاری جلسات پی در پی، در بالا بردن تولید نهایی موثر خواهد بود.