سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
سنور مجیدی – کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری /
محمد ربیع پور – کارشناس ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری /

چکیده:
امروزه مشارکت یکی از مفاهیم عمده و اصلی توسعه پایدار به شمار می رود که از اهداف اصلی آن تأمین رفاه اجتماعی است. مدیران و برنامه ریزان شهری همواره سعی کرده اند تا با جلب مشارکت های مردمی به اهداف خود در زمینه اجرای طرح ها و برنامه ها به بهترین نحو ممکن نائل آیند. این مقاله نیز در راستای همین هدف به بررسی عوامل مهم در زمینه مشارکت شهروندان پرداخته است و سعی شده است با شناسایی برخی عوامل مهم، مسئولین شهری را برای تقویت آنها تشویق نماید. در این راستا ابتدا با استفاده از روش های اسنادی، کتابخانه ای، مراجعه به سازمان ها و ادارات و مراکز مرتبط داده ها و آمارهای مورد نیاز گرد آوری و سپس با مطالعات میدانی و تکمیل دو سری پرسشنامه ای که در راستای فرضیات تهیه شده (یکی مختص سرپرست خانوار و یکی مختص جوانان ) اطلاعات مورد نیاز پژوهش تهیه و تکمیل شد.روش نمونه گیری به صورت تصادفی می باشد و داده های به دست آمده توسط spss پردازش و تکمیل شد که نتایج حاصل از تحقیق بدست آمده نشانگر محروم بودن خانوارهای محله ی پشت تپ از امکانات و خدمات شهری از لحاظ وضعیت اقتصادی –اجتماعی ساکنین آنهاست و همچنین محله از نظر ویژگی های فردی دارای ظرفیت و پتانسیل بالایی برای مشارکت می باشد یعنی هر اندازه شناخت افراد از مفهوم مشارکت بیشتر و ارزیابی از پیامدهای مشارکت مثبت تر باشد گرایش به مشارکت هم بیشتر خواهد بود