سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: دومین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم زارع – شرکت برق منطقه ای یزد

چکیده:

هدف از ارتقاء بهروری، بالا بردن سطح زندگی انسانها و رشد و تعالی آنهاست، تلاش جهت بهبود بهره وری ، نیازمند این اعتقاد است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام رساند.به علت ویژگی زیربنایی بودن بخش صنایع بخصوص صنعت برق برای پیشرفت و توسعه کشور و با توجه به آن که برق به سرعت در حال ورود به یک دنیای متحول و با محاسبات پیچیده تر است، بررسی عوامل موثر بر بهره وری در این صنعت اهمیت زیادی دارد. روشها و عوامل مختلفی جهت افزایش بهره وری وجود دارد که در این مقاله سعی شده است به این عوامل از جمله شیوه مدیریت و روش تصمیم گیری اشاره شود و در ادامه مطلب رابطه مدیریت مشارکتی که یکی از شیوه های مدیریت می باشد با افزایش و بهبود بهره وری مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله نتیجه یک کار تحقیقی تحت عنوان«نقش مدیریت مشارکتی در بهبود بهره وری» می باشد، که در نهایت رابطه مستقیم و معنی دار مدیریت مشارکتی با بهبود بهره وری را ثابت می کند.