سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدعلی تصدیقی –

چکیده:

امروزه در فرایند توسعه ، تغییر و تحول در ساختار ، برنامه ها ، اهداف و روشها در همه ی نهادهای اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است . یکی از راههای تغییر و تحول در مدیریت سازمان ها ، کاربست مدیریت مشارکتی (۱) است . مشکلات سازمانی در زمینه های برنامه ریزی (۲) ، سازماندهی(۳) ، هماهنگی (۴) ، ارزشیابی (۵) و … نیاز به مدیریت مشارکتی را دوچندان می سازد . یکی از راهکارهای اجرایی این مدیریت نظام پیشنهادهاست . نظام پیشنهادها در هر سازمانی به عنوان یکی از روش های موثر تغییر شرایط محیط کار و ایجاد زمینه ی مشارکت کارکنان است . پیشنهادهای افراد سازمان ، نقش استمرار نوآوری و بهبود در سازمان را با هدف نهادی شدن رهبری و برقراری ارتباط پایین ترین سطح سازمان با بالاترین سطح آن ، ایفا می کند .مشارکت در سازمان های یک جامعه ، بازوانی قوی برای مدیریت است که بسیاری از مشکلات درون سازمانی را سامان می بخشد . اگر مدیریت سازمان ها به این پدیده ی مهم در جهت تحقق اهداف سازمان توجه نکنند ، ناخواسته با مسایل و مشکلات بیشماری مواجه خواهند شد که ضررهای جبران ناپذیری برای سازمان و جامعه در برخواهد داشت .