سال انتشار: ۱۳۶۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا خانیکی – مدیریت مهندسی و بررسیهای فنی – شرکت توانیر

چکیده:

نیاز مصرف مشترکین در سالهای اخیر بعلل مختلف همواره بیش از میزان تولید بوده است که منجر به اعمال خاموشی در مورد مشترکین گردیده است . اعمال خاموشی علاوه بر خسارتهایی که به مشترکین وارد میسازد موجباتی برای ایجاد نارضایتی های اجتماعی و … فراهم می آورد و مشکلات عدیده از جمله مشکلات اقتصادی را موجب میگردد .
باتوجه به این توضیح ضرورت بررسی و یافتن شیوه هایی که بتواند فاصله میان نیاز مصرف و میزان تولید را کاهش دهد محسوس میگردد . بدیهی است یکی از روشهای کاهش این فاصله افزایش تولید است که در کوتاه مدت عملاً امکان پذیر نمیباشد . درکنار این روش، توجه به روشهایی که بتواند نیاز مصرف را کاهش دهد در صورت حصول نتایج خواهد توانست فاصله میان مقدار نیاز مصرف و میزان تولید را کاهش داده از میزان و شدت خاموشیها و عوارض آن بکاهد . هدف این مقاله ایجاد توجه به این ضرورت و نیز ارائه برخی از راه حلهایی که میتواند منجر به کاهش نیاز مصرف و در نتیجه کاهش خاموشی شود میباشد .