سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: اولین کنگره خوردگی در صنایع نفت

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدحسین سلیمی – دانشگاه صنعت نفت

چکیده:

بیش از دو دهه ازعمر مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع می گذرد و بعلت دید فراگیر مدیریتی TOTALITY و رویکرد مدیریت پیشگیرانه درآن باعث گردیده است که بجای انتظار کشیدن برای بروز خوردگی درسیستم ها نقش موثر و پویای برنامه ریزی پیشگیرانه مدنظر قرارگیرد که نتیجه آن مطالعه علمی و دقیق علل خوردگی و روشهای پیشگیری آن دربرنامه ریزی لحاظ گردد و قبل ازبروز خسارت و تبعات بعدی آن ازهرگونه حادثه و سانحه ای جلوگیری بعمل آید دراینجا لازم است که بطور خلاصه وظایف مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور جامع تشریح گردد تا با بکارگیری مدیریت بطور ریشه ای جلو خسارت ناشی ازخوردگی به صفر برسد