سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علی نقی مصلح شیرازی – دانشیار دانشگاه شیراز
علی حیدری – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

چکیده:

اگرچه مدیریت پروژه از دیرباز مورد توجه دانشمندان و کارگزاران مدیریت بوده است، لیکن تنها در سال های اخیر به نقش بارز آن در ایجاد فرایند مدیریت استراتژیک در شرکت های صنعتی توجه شده است تا جایی که اخیرا گزارش های متعددی از کاربرد موفقیت آمیز این زمینه در کشورهای غربی منتشر شده است (Grundy, 1998) , (Hauce,2000).
مقاله حاضر بر اساس یک پژوهش کاربردی در زممینه استفاده از مدیریت استراتژیک در شرکت صنایع آذر آب اراک نگاشته شده است و با توجه به نقش و اهمیت مدیریت استراتژیک در راهبری و هدایت بلند مدت شرکت های صنعتی ، در این مقاله تلاش می شود تا محدوده ها و چگونگی کاربرد مدیریت پروژه در طی فرایند مدیریت استراتژیک مورد بحث قرار گیرد. برای این منظور ابتدا به صورت فشرده مروری بر مدیریت پروژه می نمائیم. سپس شرح کلی از مفاهیم اصلی مدیریت استراتژیک ارائه می دهیم.س از آن به کاربردهای مدیریت پروژه در فرایند مدیریت استراتژیک می پردازیم. در این زمینه مواردی همچون کاربرد مدیریت پروژه در طراحی سیستم مدیریت استراتژیک کاربرد مدیریت پروژه در اجرایی نمودن سیستم (نصب و راه اندازی سیستم) و کاربرد مدیریت پروژه در به کارگیری (اجرای) سیستم مدیریت استراتژیک مورد بحث و بررسی قرارمی گیرد.