سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مینا سمیرمی زاده – کارشناس مدیریت دولتی و کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی از کشور ایرا

چکیده:

از مهمترین سازمان هایی که با تحول تکنولوژی دچار دگرگونی های اساسی در ساختار و روش انجام کار شده اند، کتابخانه ها هستند. از آنجا که تکنولوژی اطلاعات موجب بروز تفاوت های اساسی در نحوه ذخیره سازی، دستیابی، و توزیع اطلاعات شده است، کتابداران نیز به عنوان مهمترین جزء زیر ساخت ملی اطلاعات باید با کسب توانایی به کارگیری فناوری نوین، نقش میانجی اطلاعات را به عهده گرفته و کاربران را به اطلاعات مورد نیازشان رهنمون شوند.
در این میان مدیران کتابخانه ها با ایفای نقش مدیر تحول قادرند تا ضمن هماهنگی با ضرورتهای عصر اطلاعات با ارتقاء سطح تخصص کتابداران، کتابخانه را برای گذار از این مرحله آماده سازند.
این مقاله در مرحله اول سعی در شناسایی وضعیت تخصص کتابداران دانشگاهی ایران در مقابل کتابداران دانشگاهی هند دارد و در مرحله بعد به نقش مدیریت کتابخانه ها در ارائه راه حل هایی مبتنی بر شرایط و ویژگی های کتابداران جهت ارتقاء سطح تخصص آنان با توجه به شرایط کتابخانه ها و کتابداران اشاره می کند.