سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مرتضی کوشا – عضو هیئت علمی و معاون پژوهشی مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان
محمود رفیعی – عضو هیئت علمی و معاون طرح و برنامه مرکز تحقیقات مهندسی اصفهان

چکیده:

در عصر کنونی که عصر انفجار اطلاعات و جامعه اطلاعاتی نیز نام گرفته است، مزیت های استفاده از فن آوری اطلاعات (IT) و سیستم های اطلاعاتی (IS) در افزایش بهره وری، عرضه سریع اطلاعات و ارائه خدمت مطلوب تر به مشتریان موجب گردیده اکثر سازمانها بدنبال استقرار و استفاده از سیستم های اطلاعاتی باشند . عدم توجه به مسائل و مشکلاتی که موجب کاهش اثربخشی و کارایی پروژه های فن آوری اطلاعات می گردد می تواند زیان های جبران ناپذیری را به سازمان ها تحمیل نموده و در برخی موارد، سازمان را به شکست بکشاند .
مدیریت کیفیت، مدیریت مؤثر انتظارات و خواسته های کاربران، همسویی راهبرد IT با راهبرد سازمان مدیریت مؤثر تغییرات، کنترل اندازه و پیچیدگی پروژه، تجربه و مهارت مدیریت پروژه، مدیریت
ریسک ها و مخاطرات پروژه و لزوم نظارت و بازبینی حین و پس از اجراء از عواملی هستند که به افزایش اثربخشی پروژه های فن آوری اطلاعات یاری می رسانند . هر چند این عوامل متعدد است، ولی مدیریت کیفیت در این میان نقش محوری ایفاء می کند . هدف این مقاله تبیین نقش مدیریت کیفیت در کارایی و اثربخشی پروژه های فن آوری اطلاعات با توجه به تضمین کیفیت نرم افزار (SQA) و مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) می باشد که در آن، ابتدا به تعریف کارایی، اثربخشی، کیفیت و مدیریت کیفیت در پروژه های فن آوری اطلاعات خواهیم پرداخت و سپس با توجه به (SQA) و (TQM) عوامل افزایش اثربخشی این پروژه ها را تشریح خواهیم کرد