سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

فریده پورسلیمانیان – وزارت نیرو – دفتر تحقیقات و توسعه فناوری وزارت نیرو ایران

چکیده:

امروزه خصوصی سازی به مفهوم فراهم آوردن زمینه های مطمئن، پایدار و قانونمند برای واگذاری برخی از فعالیت های اقتصادی جامعه در جهان رواج بسیار یافته است . موضوع خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه از زمانی مطرح گردید که آثار سوئ ناشی از تصدی دولت در برخی از امور اقتصادی جامعه پدیدار گشت و این امر موجب شد که دولت ها با بازنگری و تجدیدنظر در وظایف خود به واگذاری بخشی از فعالیت ها به بخش غیر دولتی تحت عنوان خصوصی سازی اقدام نمایند . دولتها در این کشورها به علت عدم توانایی کافی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری،
ویژگی خاص صنایع مادر و … دخالت بیشتری در تمامی امور خود دارند و مسئولیت بسیاری از امور استراتژیک و مهم از قبیل فعالیت های بانکی، بیمه ای، تحقیقات و … بر عهده بخش دولتی است که آثار سوئ بسیاری در برداشته است . زیرا اگرچه به عنوان مثال انجام فعالیت های تحقیقاتی است . زیرا اگرچه به عنوان مثال انجام فعالیت های تحقیقاتی توسط بخش دولتی در بعضی موارد مناسب و حتی الزامی می باشد، لیکن همان امر معمولاً منجر به باروری فکری کمتری به ویژه در بخش های صنعتی شده که باعث بطئی گردیدن پدیده های نوآوری و در نتیجه کاهش روند توسعه فناوری در آنها می گردد . با عنایت به مراتب فوق و با توجه به تجارب موفق کشورهای توسعه یافته که در آنها عموماً دولت ها جهت ایجاد مراکز تحقیقاتی استراتژیک و علوم پایه سرمایه گذاری نموده و بیشتر به ترویج فرهنگ تحقیق و هدایت مراکز تحقیقاتی می پردازند . از این رو در کشور ما نیز در طراحی برنامه های مختلف توسعه دولت ( به ویژع در برنامه سوم ) توجه خاصی به
چگونگی حمایت از بخش غیردولتی و استفاده از مشارکت بخش خصوصی جهت گسترش علم و فناوری مبذول شده است . نظر به اهمیت فرآیند خصوصی سازی و استفاده از مشارکت بخش غیر دولتی که در حال حاضر به عنوان بحثی محوری در اقتصاد ایران مطرح شده و توجه دست اندرکاران و صاحبنظران بسیاری را جهت طراحی و پیاده سازی خصوصی سازی مطلوب در کلیه امور از جمله پژوهش معطوف داشته است . لذا در این مقاله صرف نظر از ماهیت و ویژگی های خدمات زیربنایی بخش برق و همچنین با توجه به تجارب کشورهای توسعه یافته و با در نظر گرفتن نتایج
بدست آمده از بررسی کارنامه های تحقیقاتی بخشهای دولتی و خصوصی صنعت برق ( اعم از کارفرما و مجری ) سعی می شود به چگونگی نقش مراکز تحقیق و توسعه خصوصی جهت بهبود سیستم نوآوری و توسعه فناوری در صنعت مذکور پرداخته گردد .