سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

سیدحامد حجازیان – مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف
علی قدمیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد MBA دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

امروزه موسسات تحقیق و توسعه تکنولوژی در بسیاری ازکشورها نقش بسیار اساسی ایفا می کنند. ما در این مقاله سعی کرده ایم با در نظر گرفتن نقش این مراکز درنظام ملی نوآوری به بررسی آنها بپردازیم. در این مقاله به بررسی ۹ مورد از این کشورها از منظر نحوه تامین مالی،گستره فعالیتها و نقش آنها در نظام ملی نوآوری پرداخته شده است.