سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی موسوی خانی – دکتری مدیریت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
مسعود مشفق نیا – کارشناس ارشد صنایع عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده:

دانش نه داده است نه اطلاعات. دانش مخلوطیسیال از تجربیات، ارزشها، اطلاعات و نگرشهای کارشناسی نظام یافته است که چارچوی برای ارزشیابی و بهره گیری از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می دهد.
دانش، تند یا کند و مفید یا مضر، در هر حال از درون جامعه عبور می کند. دانش، مبادله ، خریداری ، معاوضه، یافته و یا ایجاد می شود و برای انجام امور مختلف به کار می رود. دانش جامعه بر خلاف دانش فردی پویاست و توسط نیورهای مختلف جابجا می شود. برای حرکت روانتر و استفاده بهینه ازدانش، می بایستی نیروهای محرک آن را بهتر شناخت [۳].
نخستین گام در هر پروژه مدیریت دانش، آگاهی از ووجود بازارهایی برای دانش می باشد.
در این مقاله هدف غایی شناسایی مراکز حقیقی و مجازی داد و ستد دانش و ارائه مدلی جامع از بازار دانش در جامعه می باشد. بر این اساس برای دستیابی به این هدف ابتدا به معرفی بازار دانش پرداخته ایم. سپس ابزارهای مورد نیاز برای هر پروژه مدیریت دانش عنوان شده است. در ادامه برای هر کدام از مبادی بازار دانش مدلی را توسعه داده ایم.