سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

قدرت الله شمس خرم آبادی –
حمیدرضا پورزمانی –

چکیده:

مدیریت مواد زائد عبارتست از مجموعه ای از مقررات منسجم و هماهنگ در زمینه کنترل تولید، ذخیره و یا جمع آوری، حمل و نقل، پردازش و دفع مواد زائد جامد که منطبق بر بهترین اصول بهداشت عمومی، اقتصاد، حفاظت از صنایع، زیبا شناسی و سایر الزامات زیست محیطی و مطلوب های عمومی است. در مدیریت مواد زائد مشارکت مردمی فرایندی است که در آن، اعضای جامعه بطور مسئولانه به وظایف خود عمل می کنند که این حالت علاوه بر بهبود انجام خدمات شهری باعث بالارفتن فرهنگ جامعه در نگهداری از خدمات ایجاد شده شهری می شود. این مطالعه در ۸ محله مختلف شهر خرم آباد به صورت پرسشنامه ای انجام شد. در پرسشنامه تنظیم شده مواردی مانند شرایط جمع آوری و نگهداری زباله، خطرات ناشی از جمع آوری و نگهداری زبالهف خطرات ناشی از جمع آوری و دفع نادرست زباله و همجنین بازیافت زباله مورد بررسی قرار گرفت. در هر منطقه ۵۰ خانوارد به صورت تصادفی ساده انتخاب گردید (جمعاً ۴۰۰ پرسشنامه) و پرسشنامه ها به آنها داده شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که در همه محله های مورد نظر کلیه خانواده ها از کیسه زباله برای نگهداری زباله های خود استفاده می کنند. همچنین عمل جمع آوری به طور روزانه در شهر خرم آباد انجام می شود. ولی در هیچکدام از این محله ها عمل جداسازی زباله در منطل انجام نمی شود. همچنین میزان اطلاع افراد از محل دفع زباله وانیکه زباله بعد از جمع آوری به کجا منتقل می شود خیلی ضعیف است. در این مناطق بین ۳۳ تا ۷۰ درصد مردم اطلاع کامل از خطرات ناشی از جمع آوری و دفع نادرست زباله دارند. ولی درصد بسیار کمی از مردم در حد ۲۰٫۵ درصد با واژه بازیافت آشنا هستند. و درصد رضایت مردم شهر از عملکرد شهرداری در خصوص مدیریت زباله نیز در حد ۶۰٫۱۱ درصد می باشد. این تحقیق نشان میدهد که در مناطقی که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی شرایط بهتری دارند میزان اطلاع آنها از خطرات زباله و آشنایی با واژه بازیافت بیشتر بوده است. ولی به علت آموزش کم در تمام این مناطق مسئله جداسازی در منبع تولید زباله انجام نمی شود و به همین علت هم میزان مشارکت مردم در مدیریت مواد زائد جامد بسیار ضعیف است.