سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عبدالشاه نژاد – مدیریت دفتر فنی و کنترل پروژه حوزه نظارت شرکت مهندسی مشاور سازآب پرداز
بهروز دهانزاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر – دکترای آبیاری و زهکشی

چکیده:

بخش قابل توجیهی از سیلابهای عظیم و مخرب رودخانه کارون بزرگ بوسیله مخازن سدهای احداث شده کنترل خواهد شد . لیکن عواملی همچون سیلابهای حوزه میانی و پدیده بالا آمدن کف رودخانه بواسطه رسوبات حمل شده و کاهش سطح مقطع رودخانه باعث تشدید اثرات سیلابها در دشت خوزستان شده است . بنابراین برای کاهش اثراتمخرب سیلاب، استفاده از مسیلهای طبیعی برای انتقال و پخش سیلاب جایگاه ویژه ای پیدا می کند . مسیل بحره در جنوب اهواز و حاشیه شرقی رودخانه یکی از مهمترین مسیلهاست که به هور شادگان منتهی می شود . مطالعات انجام شده نشان داد که مسیل بحره جهت ایفای نقش مهم خود نیاز به ساماندهی دارد . این ساماندهی بمنظور، افزایش ظرفیت مسیل تا ۱۰۰۰ مترمکعب در ثانیه، جلوگیری از پخش سیلاب ناخواسته از مسیل به اراضی کشاورزی و طرحهای توسعه نیشکر، تامین بخشی از آب مورد نیاز جهت احیای هور شادگان بود که با استفاده از مدل ریاضی Mike11 انجام شد و تحلیل اقتصادی بیانگر توجیه بالای اجرای طرح بوده است .