سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای آب

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حجت الله یونسی – عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان
محبوبه یونسی – دانشجوی مهندسی آب دانشگاه تهران

چکیده:

مسیل ها یکی از سازه های طبیعی ساخت آب است که نقش مهمی در زهکشی سیلاب های ناشی از بارندگی را بر عهده دارند. این سازه ها گاه چنان مورد هجوم انسان قرار می گیرند که دیگر توانایی انتقال حجم بالای سیلاب حوضه را نداشته و بالاجبار مسیل طغیان نموده و آب در سیلاب دشتها جاری می شود. در استان لرستان به دلیل شیب تند اراضی و پائین بودن مقدار زمان تمرکز سیلاب، به یکباره دبی سیلاب با مقادیر بسیاربالا وارد مسیل ها شده و در نهایت موجب بالا آمدن سطح آب در مجرای انتقال شده و باعث بروز خطرات جانی و خسارات مالی در شهرها می شود.
در بررسی میزان ارتفاع سیلاب شهری، به طور معمول دبی سیلاب با دوره برگشت ۲۵ ساله مد نظر قرار می گیرد. در این تحقیق با بررسی دبی های سیلاب ۲۴ ساله رودخانه های استان لرستان، دبی سیلاب در مسیل خرم آباد با دوره برگشت ۲،۵ ، ۱۰ و ۲۵ سال توسط نرم افزار Smada6.0 محاسبه شده است. سپس با در نظر گرفتن ۱۱ مقطع ازمسیل این شهر، میزان بالاآمدگی سطح آب در کانال انتقال آب توسط نرم افزار HEC-RAS 3.1.2 ترسیم شده است نتایج این تحقیق نشان می دهدکه سیلاب حتی با دوره برگشت ۱۰ سال می تواند در بخش های وسیعی از شهرخرم آباد، باعث بروز خسارت شود. همچنین با استفاده از نتایج این تحقیق می توان مدیریت سیلاب را درنقاط پر خطر این مسیل اعمال نمود.