سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهری صفاری – عضو هئیت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

اگر نتایج تحقیقات علمی و پیشرفتهای فن آوری به میدان عمل انتقال نیابد، هیچ سودی حاصل نخواهد شد به همین جهت نتایج تحقیقات کشاورزی در همه زمینه ها باید در عمل توسط اکثر مردم، خصوصاً مردم مناطق روستائی مورد استفاده قرار گیرد : بهمین دلیل در اجرای همه پروژه ها سعی بر این است که حرکتی صورت گیرد که در درجه اول مورد قبول و پذیرش مردم باشد . معمولاً دولتهای مختلف، پروژه ه ای توسعه حوزه آبریز وطرحهای آبخیزداری را جهت پایدار کردن اکوسیستم و بهره وری آن اعمال می کنند؛ چون این پروژه ها برای افراد ذینفع قابل درک نیستند اکثراً موفق نبوده و در مدتی شروع به تخریب و راه انهدام را در پیش می گیرند . بهمین دلیل امروزه سعی بر این است که مردم و خصوصاً بهره وران و افراد ذینفع از ابتدا تا انتها در اخذ تصمیم ، تامین اعتبار و انجام تحقیقات و نحوه بهره برداری پروژه های آبخیزداری دخالت نموده و سهیم گردند تا پس از توجیه شدن پروژه ، نسبت به نگهداری، ترمیم ، بهره برداری و … پروژه اقدام نمایند . در این مقاله اهمیت همکاری و رضایت مردم از طرحها و به تبع آن مشارکت فعال در اجرا، حفاظت و توسعه آن در جهت پایدار نمودن اکوسیستم حوزه های آبریز و نیز طرحهای آبخیزداری مورد بحث قرار می گیرد