سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
طراوت ارشادی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه ریزی منطقه ای- دانشگاه گیلان

چکیده:
یکی از مهمترین و پیچیده ترین تحولات اجتماعی جهان در نیم قرن اخیر توسعه شهرنشینی است. فرآیند شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه به طور کلی و در ایران به طور اخص به دلایل خاص خود در فرایندی شتابان به کلان شهری و قطبی شدن منجر شده است. رشد شتابان شهرنشینی و ظهور کلانشهرها عواقب و پیامدهای متفاوتی را به دنبال داشته و با آسیب های شهری متعددی همراه شده است. نقش شهروندان در کاهش مشکلات شهری از مقوله های بسیار مهم در مدیریت شهریست. شهروندان بعنوان وارثان اصلی شهر خود بوجود آورنده و نیز برطرف کننده این معضلات خواهند بود به طبع آن ایجاد نقش مشارکتی آنان در تصحیح و حصول اهداف مدیریتی بسیار حائز اهمیت خواهد بود. مقاله فوق الذکر پژوهشی است مبنی بر موفق بدن تصمیمات اتخاذ شده مدیریت شهری در سیستمی که مشارکت شهروندان در آن نقش به سزایی دارد.